Make your own free website on Tripod.com

     

 

[ กลับไปหน้าแรก ] [ อำเภอ ] [ สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์]  [ ศบอ.สำโรงทาบ ] [ ห้องสมุด ] 

[รวมลิ้งค์ ][ มสธ. ] [เงินกองทุน 1 ล้านบาท] [ทำเนียบนายอำเภอ]

การขออนุญาตทำและขายเหล้าสาโท] [ การละเล่น แกล - มอ]

ขอต้อนรับสู่   Home Page  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ      จังหวัดสุรินทร์

 กศน.
จักเป็นบัว พ้นน้ำ ฤาต่ำได้
ใช่เลือกเกิด เองได้ ในทุกหน
แต่ชาติหนึ่ง พึ่งตนเองได้ ถ้าช่วยตน
กศน. ให้โอกาสคน เท่าเทียมกันบนเส้น ทางบางสายสู่ชายทุ่ง เราต่างมุ่งหวังสร้างทางสดไส อุดมการณ์ กศน.การศึกษาไทย ทางเลือกใหม่ให้เดินสู่เส้นชัย
หวังจุดประกายใสสว่างให้ย่างเหยียบ เป็นเรือเทียบชายท่าชลาสัย จัดพบกลุ่มสอนเสริมเพิ่มเติมไว้ แนะแนวให้นักศึกษาพัฒนาตน
จะไม่เป็นกระทงที่หลงทาง แต่จะสร้างสรรค์ให้ไม่สับสน แม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าข้าฯ ยอมทน ศิษย์ทุกคนได้ดีมีปัญญา
ขอเป็นพระเอกภายในหัวใจเธอ ขอเสนอสิ่งดีดีมีคุณค่า ขอมอบความรักความเมตตา เป็นสัญญาจาก คร ูกศน.

                                                                                                    - เรือจ้าง -


จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายศรายุทธ บูรณ์เจริญ     ผู้อำนวยการ     srayudhb@hotmail.com  , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ   chida.cha@chaiyo.com
นงเยาว์   สมนาค  nsomnak@hotmail.com