Make your own free website on Tripod.com

   

อำเภอสำโรงทาบ ศบอ.สำโรงทาบ ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนชุมชน แวะเยี่ยมชม ดูสมุดเยี่ยม เวปเบอร์ด รวมลิ้งค์

 

พุธ, 17 กรกฎาคม 2545 15:46:15

        ขอต้อนรับสู่   Home Page  อำเภอสำโรงทาบ      จังหวัดสุรินทร์

 

 กศน.

จักเป็นบัว พ้นน้ำ ฤาต่ำได้
ใช่เลือกเกิด เองได้ ในทุกหน
แต่ชาติหนึ่ง พึ่งตนเองได้ ถ้าช่วยตน
กศน. ให้โอกาสคน เท่าเทียมกันบนเส้น ทางบางสายสู่ชายทุ่ง เราต่างมุ่งหวังสร้างทางสดไส อุดมการณ์ กศน.การศึกษาไทย ทางเลือกใหม่ให้เดินสู่เส้นชัย
หวังจุดประกายใสสว่างให้ย่างเหยียบ เป็นเรือเทียบชายท่าชลาสัย จัดพบกลุ่มสอนเสริมเพิ่มเติมไว้ แนะแนวให้นักศึกษาพัฒนาตน
จะไม่เป็นกระทงที่หลงทาง แต่จะสร้างสรรค์ให้ไม่สับสน แม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าข้าฯ ยอมทน ศิษย์ทุกคนได้ดีมีปัญญา
ขอเป็นพระเอกภายในหัวใจเธอ ขอเสนอสิ่งดีดีมีคุณค่า ขอมอบความรักความเมตตา เป็นสัญญาจาก คร ูกศน.

                                                                                                    - เรือจ้าง - เปลวเทียนที่ต้านลม...ผู้ประพันธ


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15/07/45

จัดทำโดย : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
นายวิเชียร  เทียนขาว     ผู้อำนวยการ  vichain.t@chaiyo.com     
น.ส.ชนัญชิดา   ทองคำ  chaida.cha@chaiyo.com
นงเยาว์   สมนาค  nsomnak@hotmail.com